Nieuwsbrief april 2024

JAARVERGADERING van de “Senioren van nu” van de KBO Heeten

Bij deze nodigen wij U uit voor de Jaarvergadering die gehouden wordt op VRIJDAG 12 april 2024 om 14.00 uur in KulturhusTrefpunt. De agenda is als volgt:

  1. Opening door de voorzitter.
  2. Mededelingen.
  3. Jaarverslag secretaresse.
  4. Financieel jaarverslag penningmeester.
  5. Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid kascommissie.
  6. Bestuursverkiezing.

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. Willy Tijs. Tussentijds tot het bestuur toegetreden: Mevr. Miny Bosman.

Aftredend en herkiesbaar: Dhr. René Spitzen

Aftredend en herkiesbaar: Mevr. Corry Kleinherenbrink

  1. Wat verder ter tafel komt.
  2. Rondvraag.
  3. Sluiting.

Aansluitend aan de Jaarvergadering volgt er een Opfriscursus rijvaardigheid door rijschoolhouder Hazelhekke en Dhr. Revenboer. Wij zijn benieuwd naar onze verkeerskennis, U ook? Ook niet leden zijn van harte welkom.

DE EERSTE VRIJDAG H. Mis Op vrijdag 5 april is de eerste vrijdag H. Mis van 9.00 uur weer in de kerk. Aansluitend is er gelegenheid om samen een kopje koffie of thee te drinken in KulturhusTrefpunt.

ONTMOETEN EIGEN DORP In de maand april wordt U ook deze bekende zondagmiddag activiteit aangeboden op 7 en 21 april van 14.30 uur tot 16.30 uur in de recreatiezaal “De Plantage” van ZGR Stevenskamp. Deze middag is voor iedereen die even wat anders wil, zowel de bewoners van ZGR Stevenskamp, als mensen uit het dorp Heeten zijn hier welkom.

KAART EN SPELMIDDAG Ook in april is er elke woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in het KulturhusTrefpunt gelegenheid om te kaarten of rummicub te spelen. Ook hier bent U welkom en staat de koffie en/of thee klaar. Ook niet leden zijn welkom. U mag alleen komen, maar ook met een buurvrouw, buurman, vriend of vriendin. Kom gerust eens een kijkje nemen. Het is altijd heel gezellig.

DE SALLANDSE FIETSVIERDAAGSE

De Sallandse fietsvierdaagse op de donderdagen in mei gaat weer van start. Noteer deze data vast in uw agenda:

Heeten                  9 mei (Hemelvaart ) vertrek vanaf Trefpunt

Nieuw Heeten       16 mei                  vertrek vanaf De Belte.

Mariënheem          23 mei                  vertrek vanaf  Het Aspel

Wesepe                  30 mei                  vertrek tegenover De Kerk.

Vertrektijd tussen 9.30 uur en 11.00 uur!   Kosten € 1,00 per persoon.

DIGITAAL CAFÉ Digitaal Café is in de maand april op donderdag 4 en 18 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur in KulturhusTrefpunt. Iedereen met vragen over het werken met digitale middelen zoals de telefoon, tablet of computer kan hier terecht. De samenleving digitaliseert steeds verder en daarom is het heel belangrijk, dat U weet hoe de digitale wereld werkt. Ook voor de “Heeten App” kunt U hier terecht. Het is een vrije inloopochtend waar geen kosten aan zijn verbonden. Op de Heeten App worden ook alle activiteiten vermeld!

SENIORENKOOR

Wij zijn dringend op zoek naar een Dirigent(e) voor het Seniorenkoor.

Weet U of kent u iemand die dit zou willen doen ? Neem dan a.u.b. contact met  ons op:  Ria Hondshorst tel. 0627573661 of Tonny de Brouwer tel. 0628191785.

VERHUISBERICHT EN MAILADRES DOORGEVEN Het is belangrijk dat U bij verhuizing uw Nieuwe adres aan het secretariaat doorgeeft, mailadres corryherenbrink@gmail.com. Wilt U het ook doorgeven als U naar een aanleunwoning of de Stevenskamp verhuist? Wij kunnen er dan zorg voor dragen dat U het Magazine op het juiste adres ontvangt. Als U een mailadres heeft of een wijziging in uw mailadres heeft geef dit dan ook door!

Secretaresse KBO Heeten: Corry Kleinherenbrink. Tel. 0572381602 mailadres: corryherenbrink@gmail.com.