Activiteiten

Jaarprogramma “Senioren van nu” en Activiteitengroep 55+ 2023-2024. Bewaar Exemplaar

Alle middagbijeenkomsten beginnen om 14.00 uur.

Avondbijeenkomsten om 19.30 uur . Alle bijeenkomsten worden van te voren in

de Nieuwsbrief en “Dorpsagenda “ van de “Heeten App” van Plaatselijk Belang aangekondigd. Eigen bijdrage is € 5.00 p.p. of als anders vermeld, voor koffie en een consumptie. Deze bijeenkomsten zijn voor alle 50+ers toegankelijk.

Donderdagmiddag 28 september 2023/ Feesttent op het Dorpsplein.

Onder het genot van een kopje koffie, en een borrel komt ‘s middags het Sallands cabaret duo “Höllenboer”, bestaande uit Gerard Oosterlaar en Hans Nieuwenhuis. Het duo maakt, zoals Oosterlaar zelf zegt, prachtige “Liedties, varsies en stukkies” in het Algemeen Beschaafd Sallands.

Verder komt deze middag het mannenkoor “De Stroatkjals” uit Luttenberg met hun repertoire wat bestaat uit Oud Hollandse liedjes, zeemansliederen en medleys. Kortom een sfeervol en gevarieerd programma.

Woensdagmiddag/18 oktober 2023/ KulturhusTrefpunt.

Deze middag staat in het teken van de Dorpsapp en dorpsagenda. We krijgen uitleg hoe deze te gebruiken. Heel belangrijk, want alle informatie over onze activiteiten komen hierin te staan. Breng uw mobiele telefoon mee. Daarna ontspanning. We gaan genieten van oude films over Heeten.

Dinsdagmiddag 21 november 2023/ KulturhusTrefpunt.

Deze middag komt theatergroep Theater Aan De Lijn met een nieuwe voorstelling “Wie van de drie heeft Dementie?”. Twee zussen en een broer op leeftijd proberen te ontdekken wie van de drie dementie heeft. Naast het onderwerp Dementie gaat de voorstelling over communicatie tussen de zussen en de broer.

Woensdagmiddag 20 december 2023/ Brasserie Dert13n.

Kerstmiddag. We starten met koffie en een kerstkransje. Om in de stemming te komen hebben we Marian Thijssen uitgenodigd die ons deze middag een verhaal zal vertellen.. We eindigen deze middag in kerstsfeer met een koffietafel, zoals U die van Alexander gewend bent.

 

Vrijdagmorgen 5 januari 2024/ KulturhusTrefpunt.

s Morgens om 9.00 uur is er de eerste vrijdag H.Mis van de maand. Aansluitend is er een Nieuwjaarsreceptie in KulturhusTrefpunt waar we elkaar het beste toewensen voor het komende jaar. Onder het genot van een kopje koffie met oliebol en een drankje, zullen we proosten op het nieuwe jaar. De zanggroep “Alléén Hollands in Lederhosen” treedt deze morgen voor U op.

Dondermiddag 8 februari 2024/ Brasserie Dert13n.

Onder het genot van een kopje koffie en een borrel komen de twee zussen de Boer uit Staphorst met veel humor vertellen over hun klederdrachten.

Woensdagmiddag 20 maart 2024/ KulturhusTrefpunt.

Renske Kruitbosch komt naar Heeten. Ze schrijft iedere werkdag een collum in de Stentor op een heel eigen humoristische manier.

.

Vrijdagmiddag 12 april 2024/ KulturhusTrefpunt.

U wordt om 14.00 uur uitgenodigd voor de Jaarvergadering van de KBO/PCOB afdeling Heeten.

Na de pauze wordt er een Opfriscursus rijvaardigheid gegeven door rijschoolhouder Hazelhekke en de heer Revenboer.

Donderdag 9 mei 2024/ KulturhusTrefpunt.

Start fiets 4 daagse vanaf het dorpsplein in Heeten tussen 9.30 uur en 11.00 uur.

4 Donderdagen fietsen door het mooie Sallandse land. Start iedere keer in een ander dorp n.l. Heeten op 9 mei, tevens Hemelvaart. In Nieuw Heeten op 16 mei, Mariënheem op 23 mei en Wesepe op 30 mei 2024.

 

Overige Activiteiten

In het voor en/of najaar organiseert de Activiteitengroep 55+ een ééndaagse groepsreis per bus. Deze wordt aangekondigd in de nieuwsbrief, de dorpsagenda op de Heeten App van Plaatselijk Belang onder jeugd en senioren.

Fietsen in de zomer met de Activteitengroep 55+

Elke eerste en derde woensdag van de maand. 20-25 km met een koffiestop.

Vertrek 18.30 uur vanaf het plein voor alle 55+ers.

We gaan een hele dag fietsen als afsluiting van het fietsseizoen.

Eucharistieviering in de kerk. Iedere 1ste vrijdag van de maand

met misintenties voor alle leden en overleden leden van de KBO-PCOB verzorgd door het pastoraal team van de parochie H. Kruis. Aanvang 9.00 uur. Na de viering is er gelegenheid om samen koffie te drinken in het KulturhusTrefpunt.

Sport en spel activiteiten georganiseerd door de Activiteitengroep 55+

Koersbal :locatie KulturhusTrefpunt.

Iedere vrijdagmiddag in de bovenzaal van het et hTrefpunt van 14.00-16.30 uur.

Er is een lift aanwezig.

Gymnastiek: o.l.v. Gonnie Renting / lokatie KulturhusTrefpunt.

Maandagmorgen van 10.30-11.15 uur.

Contactpersoon Mevr. Diny Tibben tel. 0572-381498.

Zangkoor: o.l.v. Suzan Voorhorst / lokatie KultuurhusTrefpunt.

Donderdagmiddag van 14.30-15.30 uur.

Contactpersoon Mevr. Sibelt tel. 0572-381808.

Jeu de boules: lokatie Stevenskamp op de buitenbanen.

Dinsdag en woensdagmorgen van 9.30-11.00 uur.

Contactpersoon Dhr. Groot Zwaaftink tel. 0572-381643.

De KBO-PCOB organiseert:

Gezellige inloopmiddag / locatie KulturhusTrefpunt.

Voor alle 55+ers is er de mogelijkheid om koffie te drinken, te kaarten, rummicub te spelen, en nog meer gezellige spelletjes te doen.

Elke woensdagmiddag vanaf 14.00 uur.

Contactpersonen Mevr. Ria Veldkamp, Mevr. Trees Lokate en Dhr. Ben Lokate tel. 0572-381972.

Ontmoeten Eigen Dorp/ locatie Rereatiezaal “De Plantage”van ZGR Stevenskamp.

Op elke 2e en 4e zondagmiddag van de maand vanaf 14.30 uur, wordt U een gezellige zondagmiddag activiteit aangeboden.

Deze middag is voor iedereen die even wat anders wil, zowel de bewoners van ZGR Stevenskamp als de bewoners uit het dorp. U kunt er gezellig koffiedrinken, kaarten, rummicub spelen en nog veel meer, maar ook lekker bijkletsen.

Contactpersoon Dhr. Ben Lokate tel. 0572-381972.

Recreatie bridge/ Locatie KulturhusTrefpunt.

Elke 1e en 3e maandagmiddag van de maand, van oktober 2023 t/m april 2024.

Contactpersoon Mevr. Mieke van Gaal tel. 0572-381883 of 06-83785887.

Digitale Huiskamer / Locatie KulturhusTrefpunt.

De samenleving digitaliseert steeds verder. Afspraken maken met artsen, medicijnen bestellen of inloggen op de websites van instanties, de “Heeten App”, alles gaat digitaal. Die ontwikkeling zal steeds verder gaan. Heeft U hier moeite mee dan kunt U met uw vragen op de donderdagen in de even weken van de maand van 10.00 uur tot 12.00 uur terecht in KulturhusTrefpunt. Het is een vrije inloopochtend waar geen kosten aan zijn verbonden, alleen de koffie en/of thee is voor eigen rekening. Iedereen is welkom en U hoeft geen lid te zijn van de “Senioren van nu”!

Huba (Hulp bij Belasting Aangifte)

Jos Willemsen tel. 0572-381694

Jan Gehring tel. 0572-381717

Gerard Alferink tel. 0572-381767

Activiteitengroep 55+ Heeten

Ria Hondshorst tel. 0572-381684

Gerard Vloedgraven tel. 0572-382122

Tonny de Brouwer tel. 0572-381676

Bestuur KBO

René Spitzen tel. 06-22972847 Willy Tijs tel. 0572-381828

Corry Kleinherenbrink tel. 0572-381602

Ben Lokate tel. 0572-381972

Gettie Meijerink tel. 06-27584400

Miny Bosman tel. 0572-381941

 

Ledenadministratie

Corry Kleinherenbrink tel. 0572-381602

Distributie van het “Magazine KBO-PCOB”

Jo Besten tel. 0572-381785

Ben Elders tel. 06-83180103

Webmaster

René Spitzen tel. 06-22972847

Via de ” Heeten App” van Plaatselijk Belang gaat U naar de “Dorpskalender”, waarin alle activiteiten en bijeenkomsten aangekondigd worden.

Helaas zijn er geen resultaten gevonden