Bestuur

René Spitzen, voorzitter tel. 0622972847 email; renespitzen@hotmail.com
Corry Kleinherenbrink, secretaris tel. 381602 email; corryherenbrink@gmail.com
Willie Tijs, penningmeester tel. 381828 email; bouwservicetijs@hotmail.nl
Bennie Lokate, lid tel. 381972 email; lokateb@hotmail.com 
Gettie Meijerink, lid tel 381907 email; meijerinkgettie@gmail.com

Ledenadministratie:

Corry Kleinherenbrink

Seniorenraad:

Bennie Lokate

Verzorger Kerkdiensten:
Pastor van de parochie Heilig Kruis

Activiteitengroep 55+:

Ria Hondshorst, tel. 381684 email; ria.hondshorst@outlook.com
Tonny de Brouwer tel. 381676 email; h.de.brouwer12@kpnplanet.nl
Gerard Vloedgraven tel. 382122 email; marijkegerard22@gmail.com

Webmaster:

René Spitzen

Er zijn bestuursfuncties vacant.